Monday, 11 December 2017

SHULE ZA SEKONDARI TABORA ''BOYS'' NA TABORA ''GIRLS'' ZANEEMEKA

Katika maboresho yanayofanyika kwenye shule kongwe za Serikali NHBRA ilipata nafasi ya kusimamia ukarabati wa majengo ya Shule za Tabora ''boys'' pamoja na Tabora ''girls''. Zifuatazo ni baadhi ya picha zikionyesha maeneo yaliyofanyiwa ukarabati huo;

Maabara ya Kemia iliyofanyiwa ukarabati na NHBRA katika Shule ya Sekondari Tabora ''girls''

Muonekano wa ndani wa jengo jipya la maktaba ya kisasa lililojengwa na NHBRA katika Shule ya Sekondari Tabora ''boys''

Muonekano wa nje wa maktaba iliyojengwa na NHBRA Shuleni Tabora ''boys''

No comments:

Post a comment